Atgal
Stop
Toliau

Knygos užsakovas - Lietuvos Buriuotojų Sąjunga (LBS). Jos finasuotojas - LBS prezidentas Robertas Dargis. Robertas Dargis ir aš perleidome visas turtines teises į šios knygos pirmojo leidimo pajamas Lietuvos Buriuotojų Sąjungos naudai. Knygos orientacinė kaina - 50 Lt. Ją galima įsigyti knygynuose.

Šiai knygai paruošti LBS sugaišo veik 30 metų. Prieš tiek laiko atsirado idėja parengti buriavimo vadovėlį lietuvių kalba. Temos buvo išdalintos žmonėms, geriausiai žinantiems objektą. Daugelio iš jų jau nėra gyvųjų tarpe. Kiti dar turi savo paruoštas dalis, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių jas nėra pateikę LBS. Vienintelis Vytautas Šliogeris (Klaipėda) pateikė LBS savo paskaitų konspektą, kurio kompiuterinį pavidalą sukūrė Nerijus Leonavičius. Tad šis konspektas ir buvo pradinė kibirkštis sukurti knygą, bei jo medžiaga buvo panaudota knygoje. Knygos medžiagos rinkimo darbe aš dėkoju Vytautui Šliogeriui bei Linui Tamkvaičiui, kuris irgi įnešė ženklų indėlį.

Knyga skirta visiems, kurie siekia savarankiškai buriuoti atviroje jūroje, Lietuvos ir Europos vidaus vandenyse. Jos medžiaga patvirtinta LBS ir yra pakankama ruošiantis jachtos vairininko ir jachtos kapitono kvalifikaciniams egzaminams.

Knygos ruošimas truko dviprasmiškus 9 mėnesius. LBS prezidento prašymu sudariau planą grafiką - per kiek laiko ši knyga išvys dienos šviesą. Tai įvyko 2002 metų spalio pirmomis dienomis. Spalio 15 dieną buvo priimtas sprendimas šį planą vykdyti. 2003 metų birželio 18 dieną pirmas signalinis egzempliorius buvo mano rankose.

Taigi, 2002 metų spalio 15 dieną numatytas terminas (2003 metų gegužė), atrodė labai tolimas. Regis, reikėjo iki jo dagyventi. Tačiau ne man. Laiko kruopelytės byrėjo, kaip žyra kaleidoskope spalvoto stiklo nuolaužos. Tekstų rašymui buvo skirti 3 mėnesiai (iki naujų metų). Bendram skaitymui ir pastabų pateikimui - dar mėnuo (2003 sausis). Pastabų įtraukimui ir taisymui - vasaris. Korektūroms ir jų suvedimui - kovas. Maketavimui - balandis. Spaudos darbams - gegužė. Taip paaiškinus knygos kūrimo procesą, darosi aiškiau, kodėl knygos išleidimas yra 3 kartus ilgesnis, nei jos parašymas. Belieka tiktai didžiuotis, kad 30 metų trukmės pasiruošimo periodas vadovėlio išleidimui realizavosi per 9 mėnesius. Asmeniškai aš sugaišau 246 dienas, arba 800 valandų, arba vidutiniškai po 3.25 valandos kasdien. Čia neįskaičiuota, kiek laiko sugaišo maketuotojai, korektoriai, konsultantai. Turbūt ne mažiau, nei papildomas 800 valandų. Tačiau nesijaučiu atlikęs Titano darbą. Kasdien dirbau tiesioginiame darbe. Ir dar spėjau savaitei išvykti į Slovakiją paslidinėti.

Turbūt visus girdėjusius apie šią knygą domina klausimas - kokiu stiliu ji parašyta. Ar tai specializuota knyga su matematinėmis formulėmis mokslininkams, ar tai linksmas rašinėlis, ar tai sportininkų profesionalų žinynas, ar šeimyninių ekipažų instrukcija, kurią skaitant denyje galima ne tik pakelti burę, bet ir ją nuleisti, kaip kad darė Kunino knygos herojai Rabinovičius su Ivanovu savo kelionėje į Chaifą skaitydami Bobo Bondo "Buriuotojo žinyną".

Kadangi jūroje, kaip ir gyvenime, yra visko, taip ir naujame vadovėlyje rasite visų išvardintų dalykų. Joje pateikta informacija apie tai, kaip jachtas valdyti, kaip saugiai jaustis viduryje tuščios jūros ir judriame farvateryje. Sakysite - tai kapitono pareiga. Ne. Klaidinga yra perleisti atsakomybę kitiems. Net ir kviestinis svečias laive turi žinoti kaip naudotis gyvenime nematytomis saugos priemonėmis. Jam neturi kelti panikos kapitono veiksmai.

Knyga pravers jachtoje buriuojant, automobilyje suteikiant pirmą pagalbą nukentėjusiajam ir namie ant stalo, svajojant apie tolimas keliones. Ji yra naudinga ir buriuotojams ir tiems, kurie nėra būriavę ir, galbūt, niekada neburiuos. Joje yra daug informacijos, padedančios suprasti mus supančią gamtą ir jos procesus.

Buriavimas vadinamas karalių sportu. Tokį pavadinimą mums paliko viduramžių paveldas, kai navigacijos žinios buvo slepiamos ir perduodamos artimiausiems giminaičiams iš kartos į kartą. Jos buvo prieinamos tik aukščiausiems visuomenės sluoksniams. Šiandien tūkstančiai vidutines pajamas turinčių žmonių karaliauja jūrose su burinėmis ir motorinėmis jachtomis.

Mokslininkai paskaičiavo, kad sausuma mūsų planetoje tesudaro mažiau nei 30% jos teritorijos. Yra dėsninga, kad lietuviai ilgus metus turėjo miglotą supratimą apie likusius 70%, nes nuo jūros juos skyrė gražiomis lygiagrečiomis linijomis suakėtas pliažo smėlis ir kariniai bokšteliai, akylai saugojusieji tą smėlį. O su jachtomis tegalėjo išplaukti nykstamai mažas nuošimtis žmonių. Man pasisekė pradėti buriuoti jūrose dar iki "geležinės uždangos" kritimo. O dabar likimas lėmė padrąsinti kitus Lietuvos žmones keliauti toliau ir praskleisti širmą, slepiančią daug daugiau, nei esame pažinę ligi šiol.

Sunku išmokti buriuoti neskaitant knygų. Tai tolygu norui keliauti nesugaišus laiko kelionei. Jei dar įmanoma intuityviai suprasti buriavimo techniką, tai reikia būti pranašu, kad neskaičius žinoti hidrometeorologiją, laivybos taisykles, teisę, radijo kanalų dažnius, kuriais dirba uosto tarnybos bei kitus dalykus, reglamentuojančius civilizuotas buriavimo normas, be ko jūrinė kultūra taip ir būtų likusi išrinktųjų prerogatyva. Visi mūsų buriuotojai mokėsi iš lūpų į lūpas perduodami tai, kas parašyta rusiškose, angliškose, lenkiškose knygose, kurios buvo atspausdintos prieš keletą dešimtmečių, prieš palydovinės navigacijos, ryšių ir gelbėjimo darbų koordinavimo erą ir daugumoje buvo skirtos jauniems sportininkams, buriuojantiems vidiniuose vandenyse ar jūros pakrantės zonoje. Tai didelė, bet ne visa buriuotojų visuomenės dalis. Iki šiol mūsuose buvo užmiršti tie, kurie susidomėjo buriavimu brandžiame amžiuje, kuriems jau nebepataria treneriai, kurių tikslas - kreiserinis plaukiojimas ir kurie nori prisijungti prie jūrinės kultūros, egzistuojančios visame pasaulyje kaip žemė, oras ir vanduo.

Knygoje rasite žinių apie dabartinius reikalavimus elgesio normoms jūroje ir uostuose, vadinamoms bendriniu "geros jūrinės praktikos" pavadinimu, etiketą, laivybos taisykles, gelbėjimo priemones, radijo ryšį, pirmosios pagalbos žinias, terestrinę ir astro navigaciją, hidrometeorologiją, aerodinamiką, burių derinimą, jachtų dalių pavadinimus, jachtų priežiūrą ir remontą. Laikas parodys, ko dar trūksta. Tačiau viena žinau tikrai,- knygoje netrūksta pradinių žinių, humoro ir nuorodų, kur ieškoti daugiau informacijos. Linkiu visiems malonaus skaitymo žinant, kad įsigiję knygą savo pinigais prisidėsite prie buriavimo vystymo Lietuvoje.

P.S. Nedaug buvo publikuota spaudoje apie knygos "Buriavimas" atsiradimą. Tačiau Klaipėdos jūros verslo ir marinistikos savaitraštis Lietuvai "Jūra", 2003 metų spalio 24 dieną atspausdino Venanto Butkaus straipsnį "Buriavimo patirtis sudėta į knygą", kuriame ponas Venantas Butkus detaliai pristatė knygą Lietuvos pajūrio gyventojams.

"Knygos "Buriavimas" pristatymas"
1-as vaizdas iš 10-ies vaizdų

2003 metų liepos 9 dieną įvyko mano (Artūro Dovydėno) pirmosios gyvenime knygos "Buriavimas" pristatymas Trakų "Apvaliojo stalo" restorane Trakuose. Tai vadovėlis, turintis 448 puslapius ir veik 470 spalvotų iliustracijų. Maketas ir viršeliai sukurti Tomo Tamkvaičio. Viršelių averse (dešinėje) panaudotos Ričardo Sartatavičiaus nuotraukos, fotografuotos bendro plaukimo į Gotlandą metu 1997 m.