Jūros verslo ir marinistikos savaitraštis Lietuvai "Jūra",
2003/42(436), Klaipėda, 2003 spalio 24 d., penktadienis.

Venantas BUTKUS
Žurnalistų ir buriuotojų klubo
"Marinus" prezidentas

Buriavimo patirtis sudėta į knygą


Platelių jachtklube susirinkęs būrelis "Marinus" klubo narių pasidžiaugė, kad trumpa buriuotojiškos literatūros lietuvių kalba lentynėlė pasipildė visais atžvilgiais puikia jachtos kapitono Artūro Dovydėno knyga "Buriavimas".
Nors ją Lietuvos buriuotojų sąjunga rekomenduoja kaip metodinę medžiagą jachtos vairininko ir kapitono diplomo egzaminams pasiruošti, tačiau dėl savo universalumo pavadinti šią knygą tik buriavimo vadovėliu būtų per kuklu. Vos ne 500 puslapių leidinys, kurio tekstus iliustruoja keli šimtai spalvotų piešinių ir nuotraukų, pretenduoja į solidų buriavimo žinyną, rekomenduotiną tiek pradedančiam, tiek ir didesnę patirtį turinčiam buriuotojui. Tokio leidinio mums seniai reikėjo, nes buriavimas yra viena iš tų nedaugelio sporto šakų, kuri reikalauja ištiso komplekso specialių žinių.
Pirmieji trys knygos skyriai supažindina skaitytojus su jachtos konstrukcija, jos įranga ir valdymo technika, taip pat takelažo darbai bei remontu. Tai pagrindiniai dalykai, kuriuos turi gerai žinoti kiekvienas buriuotojas, prieš sėsdamas į jachtą. Kreiseristams, vykstantiems į tolimas jūrų keliones, skirtas skyrius apie navigaciją, lociją ir hidrometeorologiją. Labai išsamiai pateikiamos žinios apie šiuolaikinį radijo ryšį tarptautiniuose ir vidaus vandenyse. Jūrų teisės skyriuje supažindinama su pagrindiniais Lietuvos Respublikos dokumentais apie laivybą, pateikiamos burinių jachtų įgulų diplomavimo taisyklės. Pirmą kartą mūsų buriuotojiškoje literatūroje čia plačiai aptariami buriuotojų etiketo ir jūrinių papročių klausimai. "Gera jūrinė praktika" - taip vadinasi knygos skyrius, pateikiantis konkrečius pavyzdžius, kas ištinka buriuotojus, nesugebėjusius pavojaus akivaizdoje priimti teisingą sprendimą. Autorius teigia, kad mūšiui su stichija reikia ruoštis krante, todėl savo knygoje nemažai vietos skiria žmonių gelbėjimosi priemonėms pristatyti, nurodo, ką ir kaip reikia daryti ištikus avarijai. Knyga "Buriavimas" baigiama ne taip jau trumpu tarptautinių ir specialiųjų buriuotojų terminų žodynėliu ir rekomenduojamos literatūros sąrašu.
Knygos autorius, jau daugiau kaip dvidešimt metų buriuojantis vilnietis A.Dovydėnas, pratarmėje rašo: "Noras išmokti buriuoti neskaitant knygų - tolygus norui keliauti nesugaišus laiko kelionei". Deja, ne visada turėjome ką skaityti apie buriavimą savo gimtąja kalba. Nors lietuviai daugiau ar mažiau aktyviai buriuoja jau apie aštuoniasdešimt metų, tačiau per visą šį laikotarpį Lietuvoje išleistas knygas apie buriavimą galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų.
Mūsų žiniomis, pirmasis buriavimo vadovėlis lietuvių kalba pasirodė tik 1936 metais. Tai buvo Klaipėdoje veikusios Buriavimo mokyklos paskaitų konspektas, kurį parengė ir rotatoriumi padaugino šią mokyklą lankęs studentas medikas Kęstutis Aglinskas. Kitą buriavimo vadovėlį jau pokario metais parengė aktyvus buriavimo sporto organizatorius geografas Jurgis Stabinis (1907-1959). Ši knyga buvo išleista jau po autoriaus mirties (1961 m.) 4'000 egzempliorių tiražu ir greitai tapo bibliografine retenybe. Ilgametis Lietuvos buriavimo federacijos pirmininkas Jonas Vytautas Nainys buvo subūręs autorių kolektyvą naujam buriavimo vadovėliui parengti, tačiau tarp daugelio auklių "vaikas" liko be galvos. Pagaliau 1985 metais jachtos "Lietuva" kapitonas Osvaldas Kubiliūnas kartu su savo įgulos nariu vilniškiu inžinieriumi Vilhelmu Lapėnu parengė knygelę pradedantiesiems "Kelk bures!", kurios 300 egzempliorių išspausdino rotaprintu. Maždaug tuo pačiu metu mus pasiekė tarpukario Lietuvoje aktyviai buriavimo sporte dalyvavusio B. Stundžios knyga "Burės ir varikliai", išleista Kanadoje, kur po karo apsigyveno autorius. Beje, šios knygos išėjo net trys laidos - 1978, 1983 ir 2000 metais. Autoriaus pastangomis nemaža dalis šių knygų tiražo pasiekė Lietuvą.
A. Dovydėno "Buriavimas" - pirmas toks solidus lietuviškas leidinys apie buriavimą. Ši knyga, kaip rašo įžangoje jos leidimą asmeninėmis lėšomis finansavęs Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentas Robertas Dargis, "suteiks galimybių pasisemti žinių ar patobulinti įgūdžius visiems, besidomintiems buriavimu Lietuvoje".