Buriavimo terminų žodynas su paaiškinimais angliškai ir lietuviškai.
Žodžių paieška - Ctrl F.
Paruošė Artūras Dovydėnas. Mano padėka ponams Tadui Naginioniui, pakoregavusiam vertimus,
bei L.Ron Hubbard, kurio angliškų terminų svetainė iniciavo norą turėti lietuviškus vertimus.

Navigational terms - Navigaciniai terminai

Longitude - Ilguma - viso 180 laipsnių į rytus ir 180 laipsnių į vakarus nuo Grinvičo dienovidinio.
Meridian - Dienovidinis (meridianas) - menama linija, einanti nuo vieno žemės poliaus į kitą.
Latitude - Platuma - viso 90 laipsnių į šiaurę ir 90 laipsnių į pietus nuo pusiaujo.
Colregs - Regulations for Preventing Collisions at Sea.
      LSJPT - Laivų Susidūrimo Jūroje Prevencijos Taisyklės.
GPS - Global Positioning System - satellite navigation system.
     GPS - satelitų sistema pagrįsta navigacinė sistema.
Logbook - the book for navigational records. Mandatory for all boats.
     Laivo žurnalas - privalomas vesti pagal jūrų teisę žurnalas su navigaciniais ir kitais užrašais. Naudojamas kaip teisinis liudininkas įvykių, įvykusių laive.
Boat, Craft, Vessel, Ship - Laivas.
Sailing Boat - Burinis laivas.
Yacht - Poilsinis laivas (burinis arba motorinis).
Pleasure boat (leasure boat) - poilsinis laivas iki 24 metrų ilgio (burinis arba motorinis).
Beaufort scale - Boforto vėjo greičio skalė:
Balai     Nuo m/s     Iki m/s                Balai     Nuo m/s     Iki m/s
  0            0.0             0.3                      7          14.0           17.0
  1            0.3             1.5                      8          17.0           21.0
  2            1.5             3.3                      9          21.0           25.0
  3            3.3             5.5                      10        25.0           29.0
  4            5.5             8.0                      11        29.0           33.0
  5            8.0             11.0                    12        33.0           -
  6            11.0           14.0

Wind directions (Vėjo kryptys):
North - Šiaurys (Suominis).
South - Pietys, Ziuidas (Launagis).
East - Rytys, Ostas (Austrinis).
West - Vakaris, Vestas (Vakaris).
Sou'easter - Strong wind or storm from south east.
     Ziuid-ostas - Pietryčių stiprus vėjas
Sou'wester - Strong wind or storm from south west.
     Ziuid vestas - Pietvakarių stiprus vėjas.
Norhtwest - Nordvestas.
Nordeast - Nordostas.
Gale - wind force F8.
     Audra - 8 balų vėjo stiprumas pagal Boforto skalę.
Storm - wind force F10.
     Štormas - 10 balų vėjo stiprumas.
Hurricane - wind force F12, either more than 32 m/s, either more than 62 knots.
     Uraganas - 12 balų vėjo stiprumas pagal Boforto skalę, arba vėjas, stipresnis nei 32 m/s, arba 62 mazgai.
Offshore - Jūroj, toliau arba toli nuo kranto (kada jau nesimato kranto).
Shore - Krantas (gali būti ežero ar upės krantas, bet taip pat ir jūros).
Ashore - Krante.
Coast - Jūros krantas.
Current - Srovė (vandens, elektros).
Tide - Potvynis.
Ebb - Atoslūgis.
Fog - Rūkas.
Mist - Migla.
Sunrise - Saulėtekis.
Sunset - Saulėlydis.
Drop - Lašas.
Rain - Lietus.
Showers - Trumpi lietūs.
Thunderstorm - Audra su perkūnija.
Shelter - Užuovėja.
Cliffs - Uolos.
Scraps - Steep slopes; a cliff expending along the edge of a plateu, mesa, etc.
     Skardis - Statūs plokščiakalnio šlaitai, uolos.
Water hazards - Pavojus vandenyje.
Light House - Švyturys.
Gale - Audra - daugiau, nei 15 m/s (7 balai pagal Boforto slkalę).
Swell - Jūros bangavimas.
High seas - Audringa jūra.
Hurricane - Uraganas.
Tornado, whirlpool - tornadas, viesulas, umaras.
Steep seas - Trumpos stačios bangos.
Chop waves - Stačios lūžtančios bangos, dažniausiai atsirandančios pučiant vėjui prieš srovę.
To chop about - Staigiai pakeisti kryptį (apie vėją).
Calm conditions - Ramios sąlygos, lygus vanduo, bevėjis oras.
Shallow waters - Seklūs vandenys.
Dark - Tamsus paros laikas.
Day sailing - Dieninis buriavimas, netoli kranto.
Abeam - At right angles to , or beside the boat.
Traverzas - statmena kryptis į laivo išilginę ašį.
Ahead - Moving forward.
      Į priekį - Judėti į priekį.
Wake - A track of the boat left by him in the water, either following in the root of the Boat, of the leader.
      Kilvateris - Laivo pėdsakas vandenyje, arba plaukti iš paskos, sekti.
Wake wave - the swell caused by a boat passing through water.
      Kilvaterinė banga - Banga, sukelta praplaukusio laivo, arba banga, sekanti laivą jam plaukiant.
Buoy - An anchored float marking a position or for use as a mooring.
      Boja - Plūduras vietai pažymėti, arba laivui prisišvartuoti.
Can - A kind of navigation buoy
      Cilindras - Cilindro formos navigacinė boja.
Nun - A kind of navigational buoy.
Astern - Behind the boat.
      Atgal - Nusako judėjimo kryptį.
Alongside - Šalia laivo.
Leeward - Pavėjui, apie kryptį.
Downwind - Pavėjui, apie kryptį.
      Kristi - Keisti kryptį nuo vėjo. Kryptis "žemyn" - pavėjau.
Windward - Upwind.
Upwind - Turn in to the wind direction.
      Kilti - Sukti (aukštyn) į vėją. Kryptis "aukštyn" - įvėjau.
Point - To turn closer towards the wind (point up).
      Kilti - Sukti (aukštyn) į vėją.
Starboard - The right side of the boat.
      Dešinys bortas - Žiūrint iš laivo paskuigalio į priekį.
Port - The left side of the boat.
      Kairys bortas - Žiūrint iš laivo paskuigalio į priekį.
Tack - Course with the wind coming from the side of the boat. There is Right Tack (wind is coming from the right, or starboard) and Left Tack (wind is coming from port).
      Halsas - Laivo kursas, kai vėjas pučia iš vienos laivo pusės. Yra dešinys ir kairys halsai. Dešinys - kai vėjas pučia iš dešinio borto. Kairys - iš kairio borto.
Starboard tack - A course with the wind coming from starboard and the boom on the port side.
      Dešinys halsas - Kai vėjas pučia iš dešinio borto pusės ir gikas yra kairiame borte.
Port tack - Sailing with the wind coming from the port side, with the boom on the starboard side.
      Kairys halsas - Kai vėjas pučia iš kairio borto pusės ir gikas yra dešiniame borte.
Forward - Toward the bow to the boat.
      Pirmyn - Nusako judėjimo kryptį.
Headway - Forward motion.
      Pirmyn - Judėjimas į priekį.
To beat - Plaukti aštriai į vėją prieš stačią bangą.
Turn - To change a direction.
      Posūkis - Judėjimo krypties keitimas.
Capsize - To turn a boat over.
      Overkilis - Apsiversti dugnu į viršų.
Aloft - Overhead, above
      Virš, aukštyn - Naudojama krypčiai nusakyti.
Bearing - A compass direction from one point to another.
      Kompasinis kursas - Jo reikia laikytis naudojant kompasą, kad pasiekti iš vieno taško į kitą.
Apparent Wind - The wind direction felt on a moving boat.
      Vimpelinis vėjas - Vėjas, kuriame plaukia burlaivis. Jo kryptis skiriasi nuo tikrojo ir yra įtakojama tikrojo vėjo, laivo krypties ir greičio.
Pinch - To sail as close as possible towards the wind.
      Išsikelti - Plaukti taip aštriai į vėją, kaip tik galima kiekvienu atskiru momentu.
Heave To - To stop a boat and maintain position (with some leeway) by balancing rudder and sail to prevent forward movement, a boat stopped this way is "hove to".
      Gulėti dreife - Stovėti vietoje arba nejudėti į priekį (su mažu dreifu), palaikant tokį laivo stovį vairo ir burių pagalba.
In Irons - Having turned onto the wind or lost the wind, stuck and unable to make headway.
      Sustoti leventikyje - Laivas, pasukęs nosį į vėją, praradęs greitį ir negalintis judėti į priekį.
Against the wind - Leventikyje, prieš vėją.
Close hauled - A point of sail where the boat is sailing as close to the wind as possible
      Aštrus beidevindas - Laivo kryptis, kai jis plaukia taip aštriai į vėją, kaip tik įmanoma.
Close reach - A point of sail where the boat is sailing towards the wind but is not close hauled.
      Bukas beidevindas - Laivas plaukia į vėją, bet ne taip aštriai, kaip aštraus beidevindo atveju.
Beam reach - A point of sail where the boat is sailing at a right angle to the wind
      Halfindas - Plaukimas, kai vėjas pučia statmenai judėjimo krypčiai.
Reach - Sailing with a beam wind.
      Halfindas - Plaukimas puse vėjo, arba kai vėjas pučia į laivo midelį, vidurį, tiesiai iš šono.
Broad reach - A point of sail where the boat is sailing away from the wind, but not directly downwind.
      Bakštagas - Plaukimas, kai vėjas pučia į laivo užpakalinį bortą, bet ne tiesiai pavėjui. Running - A point of sail, going directly downwind.
      Fordevindas - Buriavimas tiesiai pavėjui.
Dead wind - Straight downwind direction.
      Miręs vėjas - Plaukimas tiesiai pavejui.
By the Lee - Sailing with the wind coming from behind, and slightly to the side, that the sails are on.
      Neigiamas fordevindas - Plaukimas pavėjui, tačiau vėjas pučia labiau iš tos pusės, kurioje randasi burės.
Privileged vessel - The ship with the right of way.
      Kelio teisė - Laivas, turintis kelio teisę, dar vadinamas "dešinys halsas".
Drift - The leeway, or movement of the boat, when not under power, or when being pushed sideways while under power.
      Dreifas - Jachtos nukrypimas nuo kurso pavėjui, plaukiant su burėmis, arba tiesiog jachtos judėjimas pavėjui, kai neplaukiama nei su burėmis, nei su varikliu.
Ease - To loosen or let out
      Laisviau - Keisti kursą (t.y. ne taip aštriai į vėją), arba paleisti bures laisviau nekeičiant kurso.
Cast Off - To release sheets.
      Atleisti - Palaisvinti, atleisti šotus, plaukti plačiau.


Boat characteristics - Laivo charakteristikos


Beam - the width of the boat at its widest.
      Plotis - didžiausias laibo korpuso plotis.
Displacement - the weight of the water displaced by the boat.
      Vandentalpa - laivo išstumiamo vandens svoris, arba laivo svoris kilogramais arba tonomis.
Draft - the depth of the boat at its lowest point.
      Grimzda - žemiausias laivo korpuso taškas nuo vandens paviršiaus.
Freeboard - the distance from the highest point of the hull to the water.
      Borto aukštis - aukščiausia borto vieta nuo vandens paviršiaus.
LOA - the overall length of the hull
      LOA - didžiausias korpuso ilgis nuo priekio iki užpakalio.
LWL - Length of Water Line - waterline length.
      LWL - vaterlinijos ilgis.
Fathom - a measurement relating to the depth of water, one fathom is 6 feet.
      Jūrinis sieksnis - 6 pėdos arba apie 1.8 metro.
Feet - measure of the length is equal 30.48 cm.
      Pėda - ilgio matas, lygus 30.48 cm.
Knot - a unit of speed, one knot = 6'076 feets per hour.
      Mazgas - laivo greitis. 1 mazgas = 6'076 pėdos (1'852 metrai) per valandą.

Terms of the Boat terms - Laivo terminai:


Hull - the body of the boat.
      Korpusas - Laivo korpusas.
Keel - a fin down the centerline of the bottom of the hull.
      Falškilis - pelekas žemyn nuo kylio. Naudojamas dreifo mažinimui. Susideda iš deidvūdo (tarp kylio ir balasto) ir balasto.
Ballast - weight in the lower portion of a boat, used to add stability.
      Balastas - svoris žemiausioje laivo dalyje, palaikantis laivo stabilumą.
Fin - type of keel shaped as fish fin.
      Peleko formos falškilis - peleko formos.
Wing - type of keel shaped as wing of the bird.
      Sparno formos falškilis - sparno formos.
Long keel - Type of keel from bow to stern.
      Ilgas falškilis - Falškilis, kuris eina nuo laivo priekio iki laivagalio po kiliu.
Twin keel - type of keel when two keels are in place in order to keep the boat upright during the ebb.
      Dvigubas kilis - du kyliai ne per laivo centrą, kad palaikyti ant dugno stovintį laivą nevirstantį.
Bulb keel - the ballast of the boat is concentrated in the lowest point of the keel - bulb.
      Bulbkilis - falškilio apačioje koncentruotas balastas, išsišaunantis savo forma iš falškilio formos.
Centerboard - a fin shaped, often removable, board that extends from the bottom of the boat as a keel.
      Švertas - sunki plokštuma, iškišama per kilio plyšį jachtos šoniniam dreifui sumažinti.
Lifting keel - weighted centreplate with possibility to lift.
      Pakeliamas kilis - sunkus kilnojamas švertas. Falškilis.
Centreplate - Švertas.
Bilge keel - Half-depth keel with swinging centreplate.
      Kompromisas - jachtos falškilis neturi deidvūdo. Balastas prikabintas prie kylio ir atlieka jachtos stovumo funkciją. Švertas atlieka dreifo prevencijos funkciją.
Deck - Denis - atvira jachtos korpuso viršutinė dalis.
Lazarette - space below the deck, between stern and cockpit, used for storage. Most modern boats don't have them.
      Rundukas - erdvė po deniu, tarp kokpito ir laivūgalio, pritaikyta daiktų sandėliavimui, sudėjimui. Daugumas modernių jachtų neturi tokių erdvių.
Fender - rubber inflatable piece for prevention of boat sides' chafe in to neighboring boats or pier.
      Krancai - guminiai pripučiami daiktai, kabinami prie bortų ir apsaugantys juos nuo trinties į kitus laivus ar krantinę.
Aboard - On or in the boat.
      Laive, laivo viduje.
Afloat - plaukiantis, ant vandens.
Aft - Stern either toward the stern.
      Achteris - laivo paskuigalis.
Stern - the back of the boat.
      Achteris - laivo paskuigalis.
Transom - the back, outer part of the stern.
      Transas - laivo paskuigalio vertikali plokštuma.
Bow - the front of the boat
      Foras - laivo priekinė dalis.
Amidships - the middle of the boat
      Midelis - laivo vidurys (pagal ilgį), plačiausia vieta.
Top - top side of equipment (Mast, Boom).
      Topas - viršutinė dalis (stiebo, giko).
Nock - bottom side of equipment (Mast, Boom).
      Nokas - apatinė dalis (stiebo, buomo).
Mast - Stiebas.
Folding mast - nuimamas stiebas, sudedamas stiebas.
Mast raiser - stiebo pakėlimo mechanizmas.
Boom - the horizontal spar to which the foot of a sail is attached.
      Gikas - horizontalus buomas, prie kurio tvirtinasi burės apatinė škatorina ir skirtas jai ištempti, palaikyti.
In-mast reefing - groto rifavimo sistema į stiebą.
Roller reefing boom - groto rifavimo sistema į giką.
Boom Vang - a line that adjusts downward tension on the boom.
      Giko atotampa - atotampa, skirtas sulaikyti giką nuo tendencijos kilti aukštyn, arba ištempiantis burės užpakalinę škatoriną.
Mast ladder - the easy way to get aloft especially when single handed.
      Stiebo laipteliai - lengvi laipteliai įlipimui į stiebą. Ypač naudingi, kai buriuojama su maža komanda, arba vienam.
Step - the frame that the bottom of the mast ends into.
      Stepsas - įtvaras ant kylio paviršiaus, kuriame fiksuojamas stiebo nokas (apačia). Stiebo noke yra apkaustas, vadinamas "stiebo pėda", kuri dažnai turi opozitinę "rakto" formą susirakinimui su stepsu.
Shrouds - support wires for the mast.
      Vantai - trosai, palaikantys stiebą.
Spreaders - struts used to hold the shrouds away from the mast.
      Zalingiai (kraspicos) - stiebo atramos vantams atstumti nuo stiebo.
Pennant - a triangular flag.
      Vimpelas - trikampė vėliava. Po kairiu zalingiu kabinami klubo ar savininko vimpelai.
Flagstaff - place where identifying the nationality flag is flown.
      Flag-štokas - vieta, kotas, ant kurio keliama nacionalinė vėliava valstybės, kuriai priklauso laivas.
Jackstaff - small flagstaff on which a flag Is flown. Commonly used to fly a flag identifying the nationality, ownership or sponsor of the vessel.
      Jak-štokas - mažytis flakštokas, medinis kotas, kuris iškeliamas kartu su nacionaline, savininko ar laivo sponsoriaus vėliava.
Rigging - the standing rigging is the mast and support lines, running rigging is the lines with which you adjust the sails
     Stovintis takelažas - rangoutą palaikantys trosai. Rangautas - įranga, prie kurios tvirtinamos burė (stiebai, gikai, gafeliai ir t.t.)
      Judantis takelažas - lynai ir trosai, kuriomis reguliuojamos burės.
Cordage - Bėgantis takelažas - visos takelažo virvės.
Mainmast - mast on a boat with several masts.
      Grotstiebis - pagrindinis sriebas kelių stiebų jachtoje. Keliama burė - grotas.
Foremast - the forward mast of a boat with more that one mast.
      Fokstiebis - priekinis stiebas, kai jachta turi daugiau, nei vieną stiebą.
Mizzen - the shorter mast behind the main mast on a ketch or yawl.
      Bizanstiebis - mažas stiebas už grotstiebio Kečo ar Jalo tipo jachtose. Burė, keliama anr šio stiebo - bizanis - maža groto kopija. Tarp bizanstiebio ir grotstiebio keliama burė - apselis.
Bilge - the lowest part of a boat, designed to collect water that enters the boat.
      Triumas - žemiausia laivo dalis (kur renkasi vanduo).
Bilge pump - Triumo siurblys.
Pilot house - an enclosed structure, usally in the forward part of the ship, containing the steering wheel and compass.
      Rubkė - denio antstatas, kurioje randasi vairas ir kompasas.
Forward cabin - priekinė kajutė.
Cabin - kajutė.
Companion - kajut-kompanija.
Aft Cabin - užpakalinė kajutė.
Bulkhead - a wall separating a boat's cabins.
      Pertvara - medinė sienelė, skirianti kajutes vieną nuo kitos.
Forepeak - small storage area in the bow, mostly used to storage anchor rode and chain.
      Forpikis - maža erdvė laivo priekyje, dažniausiai naudojama inkarui ir jo grandinei saugoti.
Companionway - a stairway leading from the deck of a ship to the cabins or space below.
      Trapas - laipteliai, vedantys žemyn po deniu į gyvenamas patalpas.
Bowsprit - a spar extending forward from the hull's bow.
      Būšpritas - buomas, atsikišęs iš laivo priekio.
Boomkin - a spar extending backward from the hull's stern.
      Achtšpritas - buomas, atsikišęs iš laivūgalio (bizanio giko šoto, arba achterštago tvirtinimui)
Anchor - An object designed to grip the ground, under a body of water, to hold the boat in a selected area.
      Inkaras - sunkus objektas, metamas į vandenį, kad išlaikytų laivą vienoje vietoje.
Hook - Inkaras
Ground Tackle - the anchor, chain and rode.
      Inkaravimosi įranga - Inkaras, lynas, grandinė ir žvakahalsas.
      Žvakahalsas - grandinės gabalėlis, kuriame yra lengvai atsegamas narys, leidžiantis greitai atsegti inkarą nuo ankerleino.
Rode - the line and chain that connect the anchor to the boat.
      Ankerleinas - lynas, laikantis laivą surištą su inkaru.
Headstay - a wire support line from the mast to the bow.
Forestay - Headstay.
      Forštagas - trosas, palaikantis stiebą ir einantis nuo stiebo viršaus į laivo priekį.
Inner forestay - beibi štagas, naudojamas stiebui palaikyti ir papildomai priekinei burei iškelti.
Roller - special headstay system with ability to roll headsail for docing or reefing.
      Suktukas - specialus forštago įtaisas burei susukti uoste, ar rifuojant.
Backstay - a support wire that runs from the top of the mast to the stern.
      Achterštagas - trosas, palaikantis stiebą ir einantis nuo stiebo viršaus į laivagalį.
Block - a pulley
      Blokas - skriemulys per kurį veriama virvė išlošti jėgai šią virvę traukiant.
Sheave - the wheel of a block pulley.
      Blokas - keleto blokų junginys. Dvigubas, trigubas ir t.t.
Fairlead - a fitting used to change the direction of a line without chafing.
      Kipa - prietaisas su skriemuliais virvės krypčiai pakeisti be trinties.
Chafe - damage to a line caused by rubbing against another object.
      Virvės išvarža - apnuogintas virvės kordas, nusitrynus išoriniam jo apipynimui į stacionarius objektus.
Boat Hook - a device designed to catch a line when coming alongside a pier or mooring.
      Kobinys - ilgas pagalys su metaliniu (plastmasiniu) kabliu gale, skirtas paimti virvei nuo tiltelio švartuojantis, ar atsistumti nuo ko nors.
Mainsheet - the line that controls the boom.
      Grotogikošotas - virvė, reguliuojanti giko padėtį.
Traveler - a device that the mainsheet may be attached to which allows its position to be adjusted.
      Travelis - grotšotų mašinėlė, judanti bėgeliu ant bimso ir naudojama groto buomo pozicionavimui.
Chainplates - metal plates bolted to the boat to which standing rigging is attached.
      Vantputensai - metalinės plokštelės, pritvirtintos prie laivo korpuso stiebo vantams tvirtinti (viršutiniams, apatiniams ir priekiniams stiebo vantai,).
      Štagputensai - metalinės plokštelės, pritvirtintos prie laivo korpuso stibo štagams tvirtinti (forštagui ir achterštagui, bakštagams ir fordūnams).
Cleat - a fitting used to secure a line to.
      Klampė - laivo denio detalė virvių tvirtinimui.
Winch, windlass - a metal drum shaped device used to assist in trimming sails.
      Gervė - metalinis būgnas į pagalbą burių reguliavimui.
Winch handle - Gervės rankena
Horn - Kablys
Snap hook - Snapšekelis
Chock - a guide for an anchor, mooring or docking line, attached to the deck
      Kliūzas - falšborto detalė su skyle, per kurią praveriamas švartovas ar ankerleinas.
      Puskliūzis - falšborto detalė, kliūzas su špjauta viršutine dalimi (švartovą ar ankerleiną nereikia prakišti).
Cockpit - the area, below deck level, that is somewhat more protected than the open deck, from which the tiller or wheel is handled.
      Kokpitas - sritis laivūgalyje (arba laivo centre), esanti žemiau denio lygio ir labiau apsaugota, nei atviras denis, kuriame sumontuotas rumpelis arba šturvalas.
Bimini - removable tent to protect the crew from the sun.
      Tentas - nuimamas kokpito tentas, naudojamas uoste ir plaukiant, apsaugantis komandą nuo tiesioginių saulės spindulių.
Pulpit - Relingas - metalinis rėmas, apsaugantis komandą nuo kritimo į vandenį laivo priekyje ir gale.
Guard rail - Relingas, metalinis rėmas, apsaugantis komandą nuo kritimo į vandenį laivo priekyje ir gale.
Toe rail - Lėjeriai turėklų pavidale (ne trosų).
Stanchions - Lėjerių atramos, statramsčiai, stovai.
Lifeline - a cable fence that surrounds the deck to assist in the prevention of crew falling overboard.
      Lėjeriai (špriuitas) - trosas (keli lygiagretūs trosai) aptveriantis denį, einantis nuo priekinio relingo iki galinio relingo ir palaikomas lėjerių stovų.
Liferaft - gelbėjimo plaustas.
Safety line - the short line to prevent the crewmember's fall overboard.
      Saugos diržas - juosta su kabliais galuose prie korpuso prisisegti, kad nenukristi už borto.
Lifejacket - Saugos liemenė.
Safety harness - specific harnesses on the lifejacket for connection of safety line.
      Saugos petnešos - atskiros petnešos, arba integruotos į gelbėjimo liemenę saugos diržui prisegti.
Lifeboy - a pole with flag and light and a capability to float up-right in order to mark the place of somebody's overboard.
Lifeboy - Danboy.
      Dan-bojus - statmenai plaukianti kartis su vėliavėle ir šviesa viršuje, naudojama pažymėti iškritusio už borto žmogaus vietai vandenyje.
Reflective tape - Šviesą atspindinti plėvelė.
Navigational lights - Navigacinės šviesos - kairio borto raudona, dešinio borto žalia ir užpakalinė balta, arba hakabortinė šviesa.
Gimball - a device that suspends a compass so that it remains level.
      Kardanas - įtaisas, leidžiantis kompasui, viryklei, išlaikyti horizontalią padėtį laivui svyruojant.
Cooker - Viryklė.
Galley - kambuzas, arba virtuvė laive.
Fire Extinguish - gesintuvas.
Gas - Dujos.
Diesel - Dyzelinis kuras.
Fuel - Kuras.
Paraffin - Žibalas.
Pipe - Vamzdis.
Tube - Vamzdis.
Hatch - Liukas.
Toilet (also called "head") - Galjūnas, arba tualetas laive.
Waste system - Santechniniai įrenginiai.
Spray hood - Brezentinė arba stiklinė kokpito apsauga nuo purslų.
Socket - Jungtis.
Connection - Sujungimas.
Wires - Laidai.
Circuit - Elektros grandinė.
Aerial - antena.
Repair - Remontas.
Paint - dažai.
Varnish - lakas.
Antifouling - antifūlingas, laivo dugno apaugimą jūros fauna ir flora apsaugantys dažai. Nuodingi.
Log - Lagas - prietaisas laivo nuplauktam keliui matuoti.
Echosounder - Lotas - prietaisas gyliui matuoti, dugno reljefui nustatyti. Gali būti adaptuotas žuvų pulkų paieškai. Viskas priklauso nuo programinės įrangos specifikacijų. Pavadinimas kilęs iš veikimo principo - skleidžiamo ultragarso bangų atspindžio laiko apskaitos ir jos transformacijos į atstumą iki kieto objekto, atspindėjusio šias bangas.
Depthsounder - Lotas - prietaisas gyliui matuoti.
Gooseneck - a device that connects the boom to the mast.
      Giko šarnyras - įtaisas, elastingai tvirtinantis giką prie stiebo.
Gunwale - the railing of the boat at deck level.
      Falšbortas - denio krašto kantas, medinis ar metalinis, kaip apsaugos priemonė, kad koja nenuslystų už borto. Skylutės falšborto vandeniui nutekėti - špigatai.
Helm - the tiller or wheel, and surrounding area.
      Vairas - rumpelis (svertas, prijungtas prie vairo plunksnos ašies) arba šturvalas ir erdvė aplink.
Skipper - kapitonas
Crew member - komandos, įgulos narys.
Helmsman - the member of the crew responsible for steering.
      Vairininkas - įgulos narys, atsakingas už jachtos vairavimą.
Shorthanded - vienutininkas, arba plaukiantis su komanda, kuri yra nepatyrusi.
Quartermaster - an officer aboard a ship who attends to the ship's compass, navigation, signals, etc.
      Šturmanas - žmogus laive, kuris seka laivo judėjimą pagal kompasą, navigacinius ženklus, signalus ir planuoja laivo kelią tikslui pasiekti.
Coast pilot - a manual published by a government for mariners, containing descriptions of coastal waters, harbor facilities, water hazards, currents, s, etc., for a specific area.
      Locija - oficialių šaltinių išleista knyga jūrininkams apie pakrančių vandenis, uostų paslaugas, povandeninius pavojus, sroves, potvynius ir atoslūgius konkrečiuose regionuose.
Points - the 32 marks showing direction on compass. Each mark, or point, is equal to 11.25 degrees.
      Rumbai - 32 kryptys ant kompaso ciferblato (lėkštutės). Kiekvieno rumbo vertė - 11.25 laipsniai.
Rhumb line - a most direct line between two points either compass course between two points.
      Kompasinis kursas - magnetinis kursas, rodomas kompaso. Skiriasi nuo tikrojo, nes jį įtakoja Žemės ir aplinkos magnetizmas.
True course - Tikrasis kursas - jūrlapyje praklotas kursas, neįtakojamas Žemės magnetizmo.
Dead reckoning (DR) - determining ships position by using compass readings and other data recorded in the log, such as speed and distance traveled, rather than astronomical observations.
      Prakloti kursą - laivo pozicijos nustatymas jurlapyje pagal kompaso, lago ir laiko parodymus, kitoks, nei astronavigacinis ar pagal GPS.
Fix - the position of a ship determined from the bearings of two or more known points or radio signals.
      Observuotas taškas - laivo radimosi taškas, nustatytas naudojantis kryptimis į žinomus kranto objektus, radijo bangomis, ar nustatytas pagal žvaigždes ar GPS.
Dock - the area a boat rests in when attached to a pier, also the act of taking the boat to the pier to secure it.
      Laivavietė - sritis, kur laivas ilsisi uoste, pririštas prie tiltelio.
      Švartuotis - veiksmas, vykdomas pririšant laivą laivavietėje.
Pier - uosto prieplauka, tiltelis, plaukiantis pontonas.
Mooring - an anchor or weight, permanently attached to the sea floor, with a buoy going to the surface, used to hold the boat in a certain area.
      Švartavimosi vieta - inkarinė boja skirta laivui pririšti.
Float - a raft-like platform anchored near a shore for use by boats which cannot approach a beach due to roks or shallow water.
      Pantonas - užinkaruotas plaukiantis tiltelis, skirtas laivams švartuoti, kurie negali priplaukti prie kranto dėl uolų ar seklaus vandens.
Hawser - a large rope or small cable, often of steel, by which a ship is anchoring, mooring or towing a ship.
      Buksyras, švartovas - stora virvė ar melinis trosas, kurio pagalba jachtos inkaruojamos, ar tempia kitus laivus.
Painter - a line tied to the bow of a small boat for the purpose of securing it to a dock or to the shore.
      Švartovas - virvė laivui pririštilaivavietėje arba prie kranto.
Spring line - docking lines which keep the boat from moving forward and back.
      Špringas - švartavimo virvės, laikančios laivą prieplaukoje laivo priekinio ir užpakalinio švartovo priešinga kryptimi ir sauganti laivą nuo judėjimo pirmyn-atgal. Paprastai dedami (rišami) du špringai: priekinis ir užpakalinis.
Breast line - a docking line going at approximately a right angle from the boat to the dock.
      Tiesus špringas - švartovas, laikanti laivą laivavietėje statmenai laivo korpusui, apsaugantis laivą nuo šoninio judėjimo.
Rudder - a fin under the stern of the boat used in steering.
      Vairo plunksna - pelekas randasi po laivūgaliu ir naudojamas vairavimui.
Twin rudders - dviejų vairo plunksnų mechanizmas. Vairo plunksnos išdėstytos laivo užpakalyje ir šonuose tam, kad pasvirus viena iš plunksnų tikrai būtų efektyvi.
Dual steering - galimybė vairuoti su šturvalu ir rumpeliu. Rumpelis - kaip atsarginis. Jis nuimamas ir saugomas nenumatytiems atvejams.
Tiller - controls the rudder and is used for steering.
      Rumpelis - svertas, sujungtas su vairo plunksna ir naudojamas vairavimui.
Wheel - round wheel connected with the rudder by wires for ruder control and steering.
      Šturvalas - vairavimo ratas, sujungtas trosais su vairo plunksna ir naudojamas vairavimui.
Engine - Variklis.
Outboard engine - pakabinamas variklis.
Lifting bracket - pakeliamas kronšteinas pakabinamam varikliui.
Long shaft - pakabinamo variklio pailginta koja.
Inboard engine - vidinis, stacionarus variklis.
Alternator - elektros generatorius.
Belt - diržas (generatoriaus, vandens siurblio).
Impeller - vandens (kuro) siurblio malūnėlis (guminis, stovi viduje siurblio).
Gear box - greičių dėžė.
Prop - propeleris, sraigtas.
Folding prop - sudedamas sraigtas. Plaukiant susideda pats ir "nevelka" vandens. Įjungus bėgį - išsiskleidžia.
Exhaust - išmetimo vamzdis.
Screw - Sraigtas, propeleris


Sails - Burės


Foresail - the jib.
      Stakselis, fokas arba genuja - priekinė burė.
Headsail - a sail forward of the mast, a foresail.
      Stakselis, fokas arba genuja - priekinė burė, arba burė priešais stiebą.
Genoa - a large foresail that overlaps the mainsail.
      Genuja - didelė priekinė burė, kuri perdengia pagrindinę - grotą.
Jib - a foresail, a triangle shaped sail forward of the mast.
      Stakselis - priekinė burė, ne didesnė už priekinį trikampį (tarp stiebo ir forštago).
Main - main sail of the boat, attached to the mast and boom.
      Grotas - pagrindinė burė, įverta į stiebą ir palaikoma giko.
Spinnaker - a large, light sail used in downwind sailing.
      Spinakeris - lengva didelė pavėjinė burė.
Cruising chute - asymmetric spinnaker without boom. It is attached like headsail but is lighter and much bigger.
      Genakeris - asimetrinis spinakeris, lengva pavėjinė burė, kuriai nereikia giko. Halsinis kampas kabinamas prie priekinio relingo ar bušprito. Reguliuojamas šotu ir falu. Nefiksuojamas prie forštago.
Snuffer - big bojus - spinakerį papildanti pavėjinė burė, stabdanti laivo šoninį siūbavimą, sukeliamą spinakerio.
Hoist - to raise aloft.
      Pakelti - iškelti burę.
Battens - thin, stiff strips of plastic or wood, placed in pockets in the leech of a sail, to assist in keeping its form.
      Latės - siauros medinės juostelės, įstatomos į burės latkišenes, kad palaikytų burės formą.
Laths - Latės
Bolt Rope - a rope sewn into the luff of a sail for use in attaching to the standing rigging.
Liktrosas - virvutė, įsiūta burės priekinėje škatorinoje, kad burė laikytūsi stiebe (arba suktuke).
Eye - liuversas - skylutė medžiagoje, apkaustyta metalu ar plastiku, neleidžianti medžiagai plyšti.
Grommets - eyelets, as of metal or plastic, protecting an opening in cloth, lather, sprayhood, sail.
      Liuversai - skylutės medžiagoje, apkaustytos metalu ar plastiku, neleidžiančios medžiagai plyšti.
Reef points - Rifštertai - virvutės burės rifavimui.
Reef band - Rifbantai - burės sutvirtinimo juosta rifštertų rišimo lygyje.
Rigging - running rigging is the lines with which you adjust the sails
      Bėgantis rangoutas - virvės, kuriomis reguliuojamos burės.
Halyard - the line used to raise and lower the sail.
      Falas - virvė (trosas) burei pakelti ir nuleisti.
Sheet - a line used to control the sail.
      Šotas - virvė burei valdyti.
Topping lift - a line that holds up the boom when it is not being used, also the line that controls the height of a spinnaker pole.
      Topenantė - virvė, su kuria reguliuojamas giko aukštis - groto topenentė, arba spinakergiko padėtį - spinakergiko topenantė.
Downhaul - a line, attached to the tack, that adjusts tension in the sail.
      Kaningamas - virvė, pritvirtinta prie burės halsinio kampo ir naudojama burės priekinės škatorinos įtempimui reguliuoti.
      Atotampa - naudojama spinakerio halsiniam kampui reguliuoti.
Outhaul - the line that adjust tension of the foot of the sail along the boom.
      Škentelis - virvė, reguliuojanti burės apatinės škatorinos įtempimą išilgai giko.
Lanyard - a line attached to any small object for the purpose of securing the object.
      Lynas, virvutė, škertas - plona virvutė kuri pririšama prie daiktų, kad juos pritvirtinti.
Draft - the depth or fullness of the sail.
      Pilvotumas - burės pilvo gylis, burės pilnumas, matuojamas burės formos pralinkimu (apie 4 - 15 cm).
Clew - the lower aft corner of a sail.
      Šotinis burės kampas - apatinis užpakalinis burės kampas.
Head - top of the sail.
      Falinis burės kampas - viršutinis burės kampas.
Tack - the front, lower corner of the sail.
      Halsinis burės kampas - apatinis priekinis burės kampas.
Foot - the bottom part of a sail.
      Apatinė burės škatorina - apatinė burės dalis iki jos apatinio krašto.
Leech - the back edge of a sail.
      Užpakalinė burės škatorina - užpakalinė burės dalis iki jos krašto.
Luff - the front edge of a sail.
      Priekinė burės škatorina - Priekinė burės dalis.
Luffing - flapping in the wind of the front of the sail.
      Užpūtinėjimas - burės pilvo plazdėjimas perkilus ar "užpūtus" kitai burei.
Furl - to fold or roll a sail and secure it to its main support.
      Sudėti, susukti burę - sudėti ant giko, ar susukti į stiebą ar ant forštago.
Fouled - entangled or clogged.
      Užstrigusi - burė susukant ar nuleidžiant užstrigo.
Whisker pole - a light spar which holds the jib out when sailing downwind.
      Kobinys - kartis su kabliu viename gale, naudojamas įrėmimui į stakselio šotinį kampą plaukiant pavėjui pateliške (kai priekinė ir pagrindinė burės išskleistos į priešingas puses). Pagrindinė kobinio paskirtis - užsikabinti už laivo, prieplaukos, plūduro, kad prilaikyti laivą vienoje pozicijoje, kol komanda riša švartovus.


Types of Yachts - Jachtų tipai


Catboat - a one sail sailboat
      Ketas - jachta su viena bure.
Ketch - a two-masted ship with a small mast mounted forward of the rudder post.
      Kečas - dvistiebė jachta, kurios antras stiebas yra mažas ir vairininkas randasi už antro stiebo.
Yawl - a two-masted ship with a small mast mounted aft of the rudder post.
      Jolas - dvistiebė jachta, kurios antras stiebas yra mažas ir vairininkas randasi priešais antrą stiebą.
Sloop - the boat with one mast and two sails.
      Šliupas - laivas su vienu stiebu.
Tender - a small boat used to transport crew and equipment from shore to a larger boat.
      Šliupkė - maža valtelė komandai iškelti į sausumą.
Bermudan rig - the rig adopted for triangle-shaped sails.
      Bermudinis rangoutas - sakoma apie jachtos, kai burės yra trikampės (kaip dauguma dabartinių jachtų).
Gaff-rigged - old fashioned rigging of the sailing boat with square sails and the gaffs in order to keep top of the sail in right position.
      Gafelinis rangoutas - sakoma apie jachtos tipą, kai burės yra keturkampės su buomu, vadinamu gafeliu, kuris palaiko viršutinį burės kraštą.
Cruiser - family boat for pleasure sailing with roomy under deck accommodation.
      Turistinė jachta - jachta, su didelėm gyvenamosiom erdvėm apačioje.
Racer - sporty boat with minimum accommodation space inside.
      Sportinė jachta - jachta su minimaliu komfortu komandai, orientuota lenktynėms.
Centerkokpit - the boat with the cockpit located high in the center of the deck.
      Centrinis kokpitas - aukštai išdėstytas kokpitas laivo denio vidurinėje dalyje.
Bluewater yacht - jachta, tinkama plaukioti vandenynais.
Shorthanded - jachta, pritaikyta vieno žmogaus valdymui.
Class I - Boats over 14 feet in length, but under 26 feet.
      I Klasė - laivai nuo 14 pėdų (4.27 metro) ilgio bet mažiau nei 26 pėdos (7.92 m).
Class II - Boats over 26 feet in length, but under 40 feet.
      II Klasė - laivai nuo 26 pėdų (7.92 metro) ilgio bet mažiau nei 40 pėdos (12.19 m).
Class III - Boats over 40 feet in length, but under 65 feet.
      III Klasė - laivai nuo 40 pėdų (12.19 metro) ilgio bet mažiau nei 65 pėdos (19.81 m).


Actions - Veiksmai


Cast Off - to release lines holding boat to shore or mooring, to release sheets.
      Atleisti - palaisvinti šotus, plaukti plačiau, atrišti švartovus, laikančius laivą prie kranto.
Ease - to loosen or let out
      Atleisti - atleisti šotus, topenantę, falą vantus, štagus ir t.t. ir t.t.
Hard Alee - the command given to inform the crew that the helm is being turned quickly to leeward, turning the boat windward.
Staigiai kylam - komanda įgulai, kad laivas keičia kursą aštriau į vėją ir reikia atiderinti bures (patempti).
Head to Wind - the bow turned into the wind, sails luffing.
      Stojam į leventikį - Laivo priekis pasukamas į vėją ir burės plazdinamos.
Sheeted in hard - Priluptom burėm.
Tack - the command to the crew to change course by turning into the wind so that the wind comes from the other side of the boat.
      Vendas - komanda įgulai atlikti posūkį kertant nosimi vėjo kryptį ir permesti bures į kitą pusę.
Jibe - a change of tack while going downwind.
      Halsas - burių permetimas į kitą pusę plaukiant pavėjui.
Bight - to make a loop in the track.
      Kilpa - naudojamas terminas varžybose aplenkiant ženklus.
Hike - leaning out over the side of the boat to balance it.
      Krienuoti - perkelti svorį į antvėjinį bortą, kad atsverti laivo pasvirimą pavėjui.
Heel - the leeward lean of the boat caused by the winds action on the sails.
      Krienas - šoninis burlaivio pasvirimas dėl vėjo spaudimo į bures.
List - the leaning of a boat to the side because of excess weight on that side.
      Diferentas - laivo pasvirimas (į šoną, ar priekį, ar atgal) dėl atsiradusio svorio ant denio.
Trim - to adjust the sails, also the position of the sails.
      Derinti bures (triminti) - keisti burių formą didžiausiai traukai išgauti.
Righting - putting in or restoring to an upright or proper position.
      Manevravimas - atvedimas laivo į reikiamą kryptį, poziciją, krypties atstatymas.
Ready about - prepare to come about.
      Pasiruošimas įvykiui - atsakymas į komandą pasiruošti vendui, atsišvartavimui, prisišvartavimui ir t.t. ir panašiai.
Tuning - the adjustment of the standing rigging, the sails and the hull to balance the boat for optimum performance.
      Tampyti vantus - derinti stovintį rangoutą,
      Derinti bures - keisti burių formą.
      Keisti diferentą - keisti svorio išdėstymą laive. Visi šie veiksmai suprantami, kaip laivo derinimas didžiausiai eigai pasiekti.
Scull - moving the rudder back and forth in an attempt to move the boat forward.
      Rumpeliuoti - judinti vairo plunksną į šonus su tikslu priversti laivą plaukti į priekį.
Reef - to reduce the size of a sail.
      Surifuoti - sumažinti burių plotą.
Shake out - to release a reefed sail and hoist the sail aloft.
      Išrifuoti - išlaisvinti rifštertus ir pakelti burę.
Belay - to make secure.
      Užkontruoti - užtvirtinti virvę klampėje, burę ar kitą daiktą prie denio.
      Klampinti - užtvirtinti virvę klampėje.
Stow - to put away.
      Saugiai padėti - saugiai padėti pririšant, jeigu reikia, prisukant ar įremiant.
Privileged vessel - the way to ask freeway, when the vessel has right of way.
      "Kelio teisė"- kelio teisę turinčio laivo reikalavimas duoti kelią. Kartais sakoma: "dešinys halsas".
Bail - to remove water from the boat
      Išsemti vandenį iš laivo.
Aground - stuck on the ground in shallow water.
      Ant seklumos - kai laivo korpusas ar kylis yra atsirėmęs į dugną.
Broach - to spin out of control, either causing or nearly causing a capsize.
      Bročingas - nekontroliuojamas laivo kilimas į vėją, galintis pasibaigti laivo apvirtimu.
Pitch-poling - capsizing end over end, if the boat surfed down the face of a wave and tripped over its bow as it buried in the back of the wave (jachtos virtimas per nosį).
Rolling over - rolling 360 degrees (jachtos virtimas 360 laipsnių).