1-as vaizdas iš 18-os vaizdų
"Žalčių Karalienės" regata aplink Gotlandą 2006.07.02-08
Atgal
Stop
Toliau

      Ligi šiolei Lietuva neturėjo tolimosios jūros regatos. Dėl šios priežasties Lietuvos Buriuotojų Sąjungos kreiserinio buriavimo vystymo programoje 2004 metais tokia buvo numatyta surengti. Naujos regatos pavadinimui buvo panaudotas jachtos "Žalčių Karalienė" pavadinimas, nes ši jachta nugalėjo savo klasėje 1937 metais rengtoje pirmojoje Švedų "Gotland Runt" regatoje aplink Gotlando salą. 2007 metais "Gotland Runt" regata jau švęs savo 70-ies metų jubiliejų.
      2006 metų liepos 2 dieną tapo aiškus visas sąrašas jachtų, kurios pasirengė startuoti 379 jūrmylių regatoje. Jų buvo 15: ARBERVITA (kap. G. Žumbakis), AUTRIMPAS (kap. A. Jasinskas), ARGO (kap. V. Raškevičius), BANGA (kap. A. Kalanavičius), BLUE BIRD (kap. A. Dovydėnas), GIEDRĖ (kap. V. Bestauskas), LIBERTY (kap. V. Onačko), NIDA (kap. D. Jūrevičius), NINNI (kap. K. Kunickas), ODISĖJA (kap. D. Gerulskis), RAGANĖ (kap. A. Speičys), SŪDUVA, ULTRA (kap. A. Janulionis), VILNIA (kap. A. Virbickas), ZUNDA (kap. E. Dunauskas). Visų regatoje dalyvausiančių jachtų įgulas sudarė 74 žmonės. Planavo plaukti jachta "NERINGA" (nebaigė remonto) ir jachta "SUOMINIS" (sugedo variklis). Tad viso varžyboms ruošėsi net 17 jachtų.

174 jūrmylės iki Visbio ir 205 jūrmylės iš Visbio į Klaipėdą generaliniu kursu, tai tik teorinis nuotolis. "Blue Bird" jachta laviruodama prieš vėjus nuplaukė apie 398 jūrmyles, kurios buvo įtrauktos į mano 3'000 jūrmylių atstumą, nuplauktą per visą 2006 metų navigacijos sezoną.